Apache Software Foundation Distribution Directory

The directories linked below contain current software releases from the Apache Software Foundation projects. Older non-recommended releases can be found on our archive site.

To find the right download for a particular project, you should start at the project's own webpage or on our project resource listing rather than browsing the links below.

Please do not download from apache.org! If you are currently at apache.org and would like to browse, please visit a nearby mirror site instead.

Projects

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]cocoon/2017-06-19 22:56 -  
[DIR]forrest/2017-06-19 22:57 -  
[DIR]olingo/2017-06-19 23:00 -  
[DIR]hama/2017-06-19 23:07 -  
[DIR]archiva/2017-06-19 23:11 -  
[DIR]servicemix/2017-06-19 23:14 -  
[DIR]shiro/2017-06-19 23:29 -  
[DIR]mina/2017-06-19 23:30 -  
[DIR]db/2017-06-19 23:31 -  
[DIR]chukwa/2017-06-20 05:22 -  
[DIR]airavata/2017-06-20 05:23 -  
[DIR]axis/2017-06-20 05:26 -  
[DIR]perl/2017-06-20 05:26 -  
[DIR]stanbol/2017-06-20 05:26 -  
[DIR]clerezza/2017-06-20 05:28 -  
[DIR]pig/2017-06-20 05:28 -  
[DIR]creadur/2017-06-20 05:35 -  
[DIR]serf/2017-06-20 05:39 -  
[DIR]aries/2017-06-20 05:39 -  
[DIR]ctakes/2017-06-20 06:08 -  
[DIR]buildr/2017-06-20 06:28 -  
[DIR]crunch/2017-06-20 06:29 -  
[DIR]myfaces/2017-06-20 06:36 -  
[DIR]xerces/2017-06-20 06:36 -  
[DIR]tcl/2017-06-20 06:41 -  
[DIR]ws/2017-06-20 06:43 -  
[DIR]juddi/2017-06-20 06:45 -  
[DIR]giraph/2017-06-20 07:04 -  
[DIR]bahir/2017-06-20 07:14 -  
[DIR]bloodhound/2017-06-20 07:17 -  
[DIR]xalan/2017-06-20 07:19 -  
[DIR]empire-db/2017-06-20 07:31 -  
[DIR]openjpa/2017-06-20 07:45 -  
[DIR]mahout/2017-06-20 07:52 -  
[DIR]santuario/2017-06-20 07:56 -  
[DIR]spamassassin/2017-06-20 07:56 -  
[DIR]avro/2017-06-20 07:57 -  
[DIR]lucene/2017-06-20 08:06 -  
[DIR]camel/2017-06-20 08:12 -  
[DIR]vxquery/2017-06-20 08:14 -  
[DIR]marmotta/2017-06-20 08:15 -  
[DIR]usergrid/2017-06-20 08:15 -  
[DIR]directory/2017-06-20 08:43 -  
[DIR]isis/2017-06-20 08:49 -  
[DIR]xmlgraphics/2017-06-20 08:50 -  
[DIR]bval/2017-06-20 08:56 -  
[DIR]portals/2017-06-20 08:56 -  
[DIR]poi/2017-06-20 09:01 -  
[DIR]tapestry/2017-06-20 09:13 -  
[IMG]favicon.ico2017-06-24 20:00 3.6K 
[DIR]pivot/2017-07-08 10:28 -  
[DIR]polygene/2017-07-26 14:19 -  
[DIR]couchdb/2017-07-28 19:19 -  
[DIR]chemistry/2017-07-31 07:39 -  
[DIR]tomcat/2017-08-03 04:57 -  
[DIR]velocity/2017-08-06 10:17 -  
[DIR]reef/2017-08-10 02:57 -  
[DIR]streams/2017-08-14 00:52 -  
[DIR]vcl/2017-08-18 16:59 -  
[DIR]eagle/2017-08-31 17:56 -  
[DIR]hadoop/2017-09-18 03:47 -  
[DIR]gora/2017-09-19 15:48 -  
[DIR]zeppelin/2017-09-21 15:55 -  
[DIR]brooklyn/2017-09-27 06:43 -  
[DIR]flume/2017-10-03 03:21 -  
[DIR]juneau/2017-10-22 13:12 -  
[DIR]lucenenet/2017-10-24 03:55 -  
[DIR]tomee/2017-10-24 15:45 -  
[DIR]httpcomponents/2017-10-26 16:38 -  
[DIR]tiles/2017-10-30 22:50 -  
[DIR]roller/2017-11-06 17:16 -  
[DIR]apr/2017-11-07 10:04 -  
[DIR]bigtop/2017-11-12 09:31 -  
[DIR]flex/2017-11-22 03:28 -  
[DIR]sis/2017-11-24 06:12 -  
[DIR]cloudstack/2017-12-07 11:01 -  
[DIR]thrift/2017-12-07 15:10 -  
[DIR]synapse/2017-12-09 17:36 -  
[DIR]mynewt/2017-12-13 17:08 -  
[DIR]rocketmq/2017-12-18 01:43 -  
[DIR]ambari/2017-12-22 18:08 -  
[DIR]sentry/2017-12-24 08:38 -  
[DIR]openwebbeans/2017-12-25 05:28 -  
[DIR]nutch/2017-12-25 12:39 -  
[DIR]opennlp/2017-12-25 15:52 -  
[DIR]samza/2018-01-02 12:34 -  
[DIR]deltaspike/2018-01-02 15:53 -  
[DIR]metron/2018-01-03 13:26 -  
[DIR]tez/2018-01-04 17:07 -  
[DIR]ofbiz/2018-01-05 04:34 -  
[DIR]river/2018-01-15 05:48 -  
[DIR]asterixdb/2018-01-15 14:13 -  
[DIR]guacamole/2018-01-18 12:57 -  
[DIR]commons/2018-01-23 14:03 -  
[DIR]yetus/2018-01-27 15:26 -  
[DIR]metamodel/2018-01-29 20:27 -  
[DIR]celix/2018-01-30 14:34 -  
[DIR]james/2018-01-31 05:19 -  
[DIR]sqoop/2018-01-31 13:09 -  
[DIR]activemq/2018-02-01 11:49 -  
[DIR]helix/2018-02-01 19:54 -  
[DIR]lens/2018-02-03 23:42 -  
[DIR]atlas/2018-02-05 02:55 -  
[DIR]knox/2018-02-05 15:31 -  
[DIR]orc/2018-02-09 12:17 -  
[DIR]jmeter/2018-02-10 03:06 -  
[DIR]curator/2018-02-11 19:19 -  
[DIR]jspwiki/2018-02-13 14:31 -  
[DIR]phoenix/2018-02-14 18:45 -  
[DIR]cassandra/2018-02-19 14:10 -  
[DIR]maven/2018-02-20 16:33 -  
[DIR]jclouds/2018-02-21 10:20 -  
[DIR]wicket/2018-02-21 13:37 -  
[DIR]cordova/2018-02-22 03:08 -  
[DIR]lucy/2018-02-27 03:20 -  
[DIR]johnzon/2018-03-01 16:11 -  
[DIR]libcloud/2018-03-03 01:05 -  
[DIR]oodt/2018-03-05 16:07 -  
[DIR]fluo/2018-03-06 17:33 -  
[DIR]spark/2018-03-07 12:53 -  
[DIR]turbine/2018-03-08 02:19 -  
[DIR]trafodion/2018-03-09 19:27 -  
[DIR]predictionio/2018-03-11 23:00 -  
[DIR]ignite/2018-03-12 05:32 -  
[DIR]falcon/2018-03-12 06:43 -  
[DIR]carbondata/2018-03-12 09:50 -  
[DIR]allura/2018-03-14 15:38 -  
[DIR]storm/2018-03-14 16:44 -  
[DIR]flink/2018-03-15 16:01 -  
[DIR]struts/2018-03-16 03:06 -  
[DIR]drill/2018-03-16 11:18 -  
[DIR]tajo/2018-03-17 05:59 -  
[DIR]syncope/2018-03-19 04:57 -  
[DIR]royale/2018-03-19 11:17 -  
[DIR]ranger/2018-03-19 20:46 -  
[DIR]beam/2018-03-20 15:37 -  
[DIR]arrow/2018-03-20 18:49 -  
[DIR]kudu/2018-03-21 12:51 -  
[DIR]twill/2018-03-21 18:13 -  
[DIR]ode/2018-03-22 01:01 -  
[DIR]logging/2018-03-22 03:56 -  
[DIR]datafu/2018-03-22 14:21 -  
[DIR]fineract/2018-03-23 10:14 -  
[DIR]any23/2018-03-23 12:57 -  
[DIR]httpd/2018-03-25 12:25 -  
[DIR]kylin/2018-03-27 22:10 -  
[DIR]kafka/2018-03-28 08:05 -  
[DIR]systemml/2018-03-28 13:17 -  
[DIR]freemarker/2018-03-30 11:40 -  
[DIR]hive/2018-04-02 15:04 -  
[DIR]hbase/2018-04-02 17:10 -  
[DIR]mnemonic/2018-04-02 22:40 -  
[DIR]skywalking/2018-04-03 02:08 -  
[DIR]aurora/2018-04-03 18:42 -  
[DIR]geronimo/2018-04-04 03:26 -  
[DIR]oozie/2018-04-05 05:49 -  
[DIR]nifi/2018-04-06 20:33 -  
[DIR]karaf/2018-04-09 03:01 -  
[DIR]jena/2018-04-09 18:46 -  
[DIR]apex/2018-04-09 19:10 -  
[DIR]tinkerpop/2018-04-10 08:43 -  
[DIR]subversion/2018-04-12 03:48 -  
[DIR]felix/2018-04-12 12:18 -  
[DIR]qpid/2018-04-13 10:15 -  
[DIR]ant/2018-04-14 12:41 -  
[DIR]trafficserver/2018-04-16 12:36 -  
[DIR]groovy/2018-04-17 01:05 -  
[DIR]openmeetings/2018-04-17 07:25 -  
[DIR]uima/2018-04-17 15:35 -  
[DIR]parquet/2018-04-18 07:53 -  
[DIR]mesos/2018-04-18 19:28 -  
[DIR]manifoldcf/2018-04-19 01:10 -  
[DIR]jackrabbit/2018-04-19 11:26 -  
[DIR]madlib/2018-04-19 18:17 -  
[DIR]geode/2018-04-20 14:13 -  
[DIR]bookkeeper/2018-04-22 13:36 -  
[DIR]calcite/2018-04-22 19:16 -  
[DIR]incubator/2018-04-23 05:05 -  
[DIR]climate/2018-04-23 12:09 -  
[DIR]cxf/2018-04-24 10:41 -  
[DIR]sling/2018-04-24 15:27 -  
[DIR]tika/2018-04-24 16:37 -  
[DIR]impala/2018-04-24 19:24 -  
[DIR]pdfbox/2018-04-25 00:38 -  
[DIR]cayenne/2018-04-25 07:55 -  
[DIR]zookeeper/2018-04-25 12:11 -  
[DIR]accumulo/2018-04-25 18:15 -  
[DIR]zzz/2018-04-26 06:19 -